Menighedsnyt Marts 2019 

Sabbatten den 23. februar

      Kl.  9.45   Bibelstudium – ”Satan, en besejret fjende”

       -   10.45   Gudstjeneste v/Holger Daugaard                

                 

Tirsdag 26.2. 18.30                       SABUS generalforsamling i Odense

Torsdag 28.2. 18.30                      FUF Bibelstudie 

1.-3. marts         International fodboldturnering, Vejlefjord

Fredag 1. marts FUF hyggeaften hos Ricki og Jeanette

Sabbatten den 2. marts

      Kl. 9.45  Bibelstudium ”Satan og hans forbundsfælle”

       -  10.45  Gudstjeneste v/Arvild Andersen

                     

Torsdag 7.3.kl. 18.30                    FUF bibelstudium

Sabbatten den 9. marts

      Kl.  9.45  Bibelstudium – ”Guds evige evangelium”

      -    10.45  Gudstjeneste v/Matheus daSilva

                      Potluck

      -    14.00  Open Doors fortæller om deres arbejde (for hele menigheden)

                      FUF – Let´s talk v/Matheus 

Tirsdag 12.3. kl.18.30                   FUF-hygge

Torsdag 14.3.kl.18.30                   FUF bibelstudium

Fredag 15.3                                     FUF hyggeaften hos Matheus m/spisning

Sabbatten den 16. marts - Global Youth-day

      Kl.  9.45  Bibelstudium – ”De syv sidste plager”

      -    10.45  Musik/Ungdomsgudstjeneste 

                      FUF Potluck  
                             

Torsdag 21.3.kl.18.30                   FUF bibelstudium

Sabbatten den 23. marts

      Kl.  9.45   Bibelstudium – ”Dommen over Babylon”

       -   10.45   Gudstjeneste v/Aage Andersen                    

                      FUF potluck efter gudstjenesten

                      Eftermiddagsfilm om Adventistkirkens historie


Søndag 24. kl. 16  Forårskoncert i Nyborg Adventkirke

Torsdag 29.3 kl. 18.30                 FUF bibelstudium

29.-31 marts      Bibelstævne på Himmerlandsgården

Sabbatten den 30. marts

      Kl.  9.45   Bibelstudium – ”Se jeg gør alting nyt”

      -    10.45  Gudstjeneste v/Walder Hartmann

                   

Internationalt fodboldstævne på Vejlefjordskolen - Vejlefjordskolen a
fholder traditionen tro internationalt fodboldstævne 1
.-3. marts 2019. Stævnet
er en god anledning til at mødes med andre adventistunge og/eller tidligere
klassekammerater m.v. Se mere på fodbold.vejlefjordskolen.dk

Bibelstævne på Himmerlandsgården - K-skolens årlige bibelstævne er på
Himmerlandsgården den
29.-31 marts 2019. Under titlen ”Bibelens bønner
kan blive dine bønner” Spændende vinkler på Bibelens bønner i ord, refleksion,
sang og musik. Taler er Paul Birch Petersen.Tilmelding senest 15. marts - og
yderligere information på kskolen.dk


Søndag 24. marts kl. 16
er der forårskoncert i Nyborg Adventkirke. Gratis entre,
men der optages kollekt til ADRA.

 

Bibelstævne på Himmerlandsgården - K-skolens årlige bibelstævne er på
Himmerlandsgården den
29.-31 marts 2019. Under titlen ”Bibelens bønner kan blive
dine bønner” Spændende vinkler på Bibelens bønner i ord, refleksion, sang og musik.
Taler er Paul Birch Petersen.Tilmelding senest 15. marts - og yderligere information
på kskolen.dk


Open Doors – 9. marts efter Potluck – kl. 14.00

Over 120 millioner piger og kvinder rundt om i verden har været udsat for vold og
overgreb i form af chikane, tvangsægteskaber og seksuelle overgreb. Du kan være
med til at give disse kristne kvinder redskaber og mulighed for at rejse sig
og bryde mønstret af vold og undertrykkelse.
Kom og hør mere om
Open Doors arbejde
.Global Youth Day 16. marts - Verdenskirken har afsat én sabbat om året til
”acts of compassion” – barmhjertighedshandlinger. Ungdommen begynder dagen
med at holde gudstjenesten i kirken med indlæg og sang og musik, og fortsætter
så deres program om
eftermiddagen udenfor ”huset.


Få en daglig andagt
Netandagterne for 2019 giver dig et møde med 365 bibelske mænd og kvinder. Det er forskelligt, hvor meget Bibelen fortæller om hver person, men Reinder Bruinsma lykkes med at finde mindst en åndelig lærdom fra hver. Tilmeld dig på adventist.dk/nyheder/abonner

 

 __________________________________________________    

         Facebook: Fyn Ungdomsforening (FUF) og Odense Adventkirke 
         ______________


 
      Life – Du kan finde de seneste optagelser af ”Centrale temaer i fortællingen”
        med Gunnar Pedersen  på hopechannel.dk (du kan også finde det linket
        på forsiden af adventist.dk – nederst) – der er mange gode afsnit.

       ______________

      MobilePayMange har udtrykt ønske om at få mulighed for at give
       kollekter og gaver via mobiltelefonen, da man ikke går rundt med kontanter.
       Dette er nu på plads. Vi har sendt en mail ud med nummer og fremgangsmåde,
       men vi kan lige minde om, at nummeret er 5 55 70 (læg mærke til det nye nr.)
       og teksten kan enten være ”kollekt S” eller ”kollekt G” – afhængig af, om det er
       sabbatsskole eller gudstjeneste. Faktisk behøver man ikke at sidde i kirken,
       for at kunne give sin gave på denne måde.

       _______________

                 Sabbatonline  

  Hv         Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig til Sabbatonline, kan du sagtens
      gøre det, ved at skrive til og bede om at komme
      på modtagerlisten.