MENIGHEDSNYT Januar 2019                           

 1. Sabbatten den 29. december
       Kl.  9.45 Bibelstudium  ”Den endelige genoprettelse af enhed”

       -    10.45 Gudstjeneste v/Robert Svendsen           

  Sabbatten den 5. januar
        Kl.   9.45  Bibelstudium- Kvartalet:”Åbenbaringens Bog”  Evangeliet fra
                        Patmos
       -    10.45  Gudstjeneste v/Matheus daSilva - Nadver

                        FUF arrangement + Skøjteløb (16.20-18.00)

  Tirsdag 8.1. 18.30                         FUF Tirsdagshygge

  Torsdag 10.1. 18.30                      FUF Bibelstudie

  Torsdag 9.-19.1. Ten days of Prayer

  Fredag 11.1   FUF hyggeaften hos Matheus m/spisning

  11.-13.jan.       Børnelejrplanlægning på Fyn

  Sabbatten den 12. januar
       Kl.  9.45  Bibelstudium  ”Mellem lysestagerne”
       -    10.45  Gudstjeneste v/Joan Kristensen
                     
    Potluck

  Torsdag 17.1. 18.30                      FUF Bibelstudie

  18.-19. jan.                          18/30 weekend i København

  Sabbatten den 19. januar
       Kl.  9.45  Bibelstudium ”Jesu budskaber til de syv menigheder
       
    -    10.45  Gudstjeneste v/ Lasse Bech

  Søndag 20.1. kl. 13-15                 Åbent Hus på Vejlefjord

  Torsdag 24.1. kl. 18.30                FUF Bibelstudie

  Sabbatten den 26. januar

        Kl.  9.45   Bibelstudium ”Lammet værdigt”
        -   10.45   Gudstjeneste v/Aage Andersen                     

  Torsdag 31.1 kl.18.30                   FUF Bibelstudie

  1.-3. februar   Kvindeweekend                  

                       

  18/30 weekend i København

  Gabriel Perea er gæstetaler i Den Internationale Adventistkirke på
  Svanevej i København, når de holder deres 4. outreach event 18.-19. januar.
  Denne gang er alle unge fra hele Danmark inviteret med. Der bliver stillet
  store spørgsmål: Why believe? How to share? What do we do?

  Programmet begynder fredag aften kl. 19.00. Talerne foregår på engelsk.
  Se programmet og tilmeld dig (senest 7. januar) på ung.adventist.dk

  Ten days of Prayer - Det er en glimrende måde at indlede 2019 på! Vi kan
  være taknemmelige til Gud for at kunne begynde et nyt år med bøn og mindes
  hans mirakler og bønnesvar i året der er gået. Helligånden ønsker hele
  tiden at udvikle os og omvende os, så vi kommer nærmere Gud med en fornyet
  iver for mission og evangelisme.

  Vi tror at dit eget liv og dem du beder sammen med vil blive forandret når I
  sammen beder Helligånden om at udgyde sin ånd, som Faderen har lovet.

  Materialet kan hentes på adventist.dk/10dage  eller ved at henvende sig t
  il Unionskontoret.

   __________________________________________________    

         Facebook: Fyn Ungdomsforening (FUF) og Odense Adventkirke 
         ______________


 
      Life – Du kan finde de seneste optagelser af ”Centrale temaer i fortællingen”
        med Gunnar Pedersen  på hopechannel.dk (du kan også finde det linket
        på forsiden af adventist.dk – nederst) – der er mange gode afsnit.

       ______________

      MobilePayMange har udtrykt ønske om at få mulighed for at give
       kollekter og gaver via mobiltelefonen, da man ikke går rundt med kontanter.
       Dette er nu på plads. Vi har sendt en mail ud med nummer og fremgangsmåde,
       men vi kan lige minde om, at nummeret er 5 55 70 (læg mærke til det nye nr.)
       og teksten kan enten være ”kollekt S” eller ”kollekt G” – afhængig af, om det er
       sabbatsskole eller gudstjeneste. Faktisk behøver man ikke at sidde i kirken,
       for at kunne give sin gave på denne måde.

       _______________

                 Sabbatonline  

  Hv         Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig til Sabbatonline, kan du sagtens
      gøre det, ved at skrive til og bede om at komme
      på modtagerlisten.