MENIGHEDSNYT December 2018                           

 1.   

 2. Torsdag d.22. kl. 18.30    FUF Bibelstudium

  Fredag d.23. kl. 18.00      FUF Aftenhygge hos Matheus

  Fredag-søndag   Seniorweekend på Severin i Middelfart

  Sabbatten den 24. november
          Kl. 9.45 Bibelstudium – ”Enhed i tro”
            - 10.45 Gudstjeneste v/Aage Andersen

  Torsdag d.29. kl. 18.30     FUF Bibelstudium

  30.nov-1.dec – Jul på Krogsholt (Vendsyssel)

 3.  

  Sabbatten den 1.december:

        Kl. 9.45  Bibelstudium ”Det allerstærkeste bevis”
           10.45  Gudstjeneste v/Marianne Dyrud

  Torsdag 6.dec. kl.18-20 Rundvisning på Danmarks Mediemuseum

 4. Torsdag 6.dec. kl. (18.30?)  FUF Bibelstudium

  Sabbatten den 8.dec.  Temadag - Sabbatten
       Kl. 9.45 Gunnar Pedersen – Jesus og Sabbatshvilen
           10.45 Gunnar Pedersen – Hvorfor den syvende dag?

  Eftermiddag  kl. 15     Besøg/sang på et plejehjem i Næsby

  Tirsdag 11.dec. kl. 18.30  FUF Tirsdagshygge

  Torsdag 13.dec.kl. 18.30  FUF Bibelstudium  19.30 FUF - Bachs juleoratorium 

  Fredag 14 dec. kl. 18.00 FUF Aftenhygge hos Matheus       

  Sabbatten den 15. december
        Kl. 9.45 Bibelstudium ”Enhed i tilbedelse”
         - 10.45 Gudstjeneste v/Tue Westing

        Middag:  Julepotluck  NB!! 3. sabbat denne gang!

       Eftermiddag:  Uddeling af litteratur i gågaden

  Torsdag 20. dec. kl.  18.30 FUF bibelstudium m/servering                                   

  Sabbatten den 22. december

        Kl.  9.45 Bibelstudium ”Kirkens organisation og enhed”

        -    10.45 Familie/julegudstjeneste

  Kollekt:   Menighedens børnearbejde

  Sabbatten den 29. december
       Kl.  9.45 Bibelstudium  ”Den endelige genoprettelse af enhed”
       -    10.45 Gudstjeneste v/Robert Svendsen           

  _________________________________________

   

  Rundvisning på Danmarks Mediemuseum på Brandts den 6. dec. kl. 18-20.
  Knud Erik viser rundt – hele menigheden er inviteret, men han vil gerne vide lidt
  om, hvor mange der kommer. Tilmelding til Simon, Knud Erik – eller Birthe.

  Ingen sabbatsskole den 8. december pga. Temadag m/Gunnar Pedersen
  om ”Sabbatten” i både sabbatsskole- og gudstjenestetiden

  Bedeemne i december:

  Du opfordres denne måned til at bede for, at Gud vil vise dig, hvordan du kan
  være den byggesten i Guds tempel, der styrker troen og fællesskabet. Lad
  dine bønner og tanker denne måned reflektere over, hvordan vi kan sætte
  Jesus i centrum i alt, vi foretager os, når vi mødes. Bed om regn. Åndens regn.
  Over dig selv og dem du tilbeder sammen med.
 5. __________________________________________________    

         Facebook: Fyn Ungdomsforening (FUF) og Odense Adventkirke 
         ______________


 
      Life – Du kan finde de seneste optagelser af ”Centrale temaer i fortællingen”
        med Gunnar Pedersen  på hopechannel.dk (du kan også finde det linket
        på forsiden af adventist.dk – nederst) – der er mange gode afsnit.

       ______________

      MobilePayMange har udtrykt ønske om at få mulighed for at give
       kollekter og gaver via mobiltelefonen, da man ikke går rundt med kontanter.
       Dette er nu på plads. Vi har sendt en mail ud med nummer og fremgangsmåde,
       men vi kan lige minde om, at nummeret er 5 55 70 (læg mærke til det nye nr.)
       og teksten kan enten være ”kollekt S” eller ”kollekt G” – afhængig af, om det er
       sabbatsskole eller gudstjeneste. Faktisk behøver man ikke at sidde i kirken,
       for at kunne give sin gave på denne måde.

       _______________

                 Sabbatonline  

  Hv         Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig til Sabbatonline, kan du sagtens
      gøre det, ved at skrive til og bede om at komme
      på modtagerlisten.